Pożyczka bez pisemnej umowy

pożyczkaTemat też powinien się znaleźć na tym blogu, tak uważam. Osoby prywatne pożyczają sobie nawzajem pieniądze ale pośród pożyczkobiorców trafiają się nieuczciwi i pojawia się problem, jak odzyskać pieniądze. W zasadzie to można by tu wyodrębnić dwie kategorie nieuczciwych pożyczkobiorców. Do pierwszej kategorii zaliczam tych którzy pożyczając od kogoś pieniądze, mają zamiar pożyczkę zwrócić i dopiero po pewnym czasie „doznają olśnienia” że nie zwrócą pożyczki albo zwrócą kiedyś tam w przyszłości bliżej nieokreślonej.

Druga kategoria to tacy którzy z góry nie mają zamiaru oddać pożyczonych pieniędzy, nigdy. W jednym i w drugim przypadku do nieuczciwości zachęca często świadomość tego, że pożyczkodawca może mieć problem z wykazaniem że umowa pożyczki została zawarta i że pożyczka została wypłacona. Tak może być kiedy strony nie zawarły na piśmie umowy pożyczki tylko ustnie. Niekiedy przynajmniej istnieje chociaż potwierdzenie przelewu pożyczki i można na tej podstawie wykazać, że pożyczka została udzielona, jednak wtedy trzeba taka umowę pożyczki wypowiedzieć: http://porachunki.net.pl/bankowe-potwierdzenie-przelewu-jedyny-dowod-udzielenia-pozyczki/. Często jednak nie ma nic – ani umowy pożyczki, ani potwierdzenia bankowego przelewu ani pokwitowania od pożyczkobiorcy. Wtedy najczęściej jest to problem nie do przezwyciężenia i windykacja nie wystartuje ani tym bardziej egzekucja komornicza ponieważ sąd oddali powództwo o zapłatę.

Jeszcze na koniec wracając do potwierdzenia przelewu które bywa jedynym dowodem udzielenia pożyczki, to należy zauważyć, że bywa dowodem niewystarczającym. Na przykład, wpisanie w tytule przelewu „przelew” nie wskazuje na udzielenie pożyczki a przynajmniej nie wiadomo czy to przelew pożyczki czy może spłata pożyczki. Ba, nawet „pożyczka” nie jest dowodem na to, że przelew z takim tytułem jest wypłatą pożyczki a nie spłatą czyli nie wiadomo, kto tu jest pożyczkodawcą a kto pożyczkobiorcą!

Dodaj komentarz