Termin likwidacji szkody komunikacyjnej w praktyce

Gdy mowa jest o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, termin likwidacji szkody komunikacyjnej powinno nastąpić w ciągu trzydziestu dni od daty zgłoszenia roszczenia. Powinno, ale często nie następuje. Zakłady ubezpieczeniowe tłumaczą to tym, że miesiąc czasu, to był zbyt krótki okres, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i by móc podjąć decyzję o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości a czasem pewnie umyślnie wprowadzają ubezpieczonych w błąd: http://pomocnik.edu.pl/termin-likwidacji-szkody-z-oc/.

Jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie jest w stanie wypłacić odszkodowania w ciągu trzydziestu dni, to powinno to zrobić w 14 dni od dnia, w którym zostaną wyjaśnione okoliczności wypadku. Nie może to być później, niż w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia szkody.

Termin 90 dni może być jednak przekroczony, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Należą do nich prowadzone postępowania cywilne, lub karne. Do momentu zakończenia ich Towarzystwo Ubezpieczeniowe wstrzymuje wypłatę odszkodowania.

Ważną informacją dla poszkodowanych jest to, że zakład ubezpieczeniowy musi wypłacić w ciągu 30 dni bezsporną część odszkodowania, a poszkodowany nie może odmówić jego przyjęcia, nawet gdy ma zastrzeżenia co do jego wysokości. Na tym etapie wypłacenie tej części odszkodowania nie jest zakończeniem całego dochodzenia roszczeń. Przyjmując bezsporną część świadczenia, można dalej ubiegać się o wypłacenie dalszych roszczeń, o które był spór.

Jeśli zakład ubezpieczeniowy nie wypłaci bezspornej części odszkodowania w terminie 30 dni i nie poda na piśmie przyczyn zaistniałej sytuacji, to można to zgłosić do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodaj komentarz